Ik studeer Energie

Wat is MBO?

Het middelbaar beroepsonderwijs leidt op voor de beroepspraktijk of een vervolgopleiding. Voor een goede aansluiting op de arbeidsmarkt, hebben mbo-scholen uitgebreide contacten met het regionale bedrijfsleven,  overheden en maatschappelijke organisaties. Bij alle mbo-opleidingen staat de aansluiting met de praktijk voorop. Mbo’ers die verder willen leren, stromen door naar een vervolgopleiding binnen de eigen school of in het hbo.

In Nederland bieden 70 ROC’s, AOC’s en vakscholen mbo-opleidingen aan voor jongeren vanaf 16 jaar en voor volwassenen, op 4 verschillende niveaus. Circa 40% van de Nederlandse beroepsbevolking is opgeleid in het mbo.

Energy College

Het Energy College is het mbo-cluster binnen de Energy Academy Europe. Het is een krachtenbundeling van onderwijs, bedrijfsleven en overheid om energiespecialisten op alle mbo-niveaus op te leiden.

De snelgroeiende energiesector heeft grote behoefte aan werknemers op alle werk- en denkniveaus. Het is essentieel om zowel mbo- studenten als hbo/wo studenten op te leiden, die met deze ontwikkelingen kunnen meegroeien.
Ook werkende professionals kunnen zich via Energy College laten bij- en omscholen.

Copyright © 2013 Energy College - Website by Innovatio Disclaimer Contact